5 stappen naar succes: De oplossingen van Readybox voor iedere verpakkingsuitdaging

22 november 2021

Ieder project cargo vereist een aangepaste verpakking in functie van de specifieke behoeften van onze klanten. En dat is net wat wij bij Readybox maar al te goed weten. Lees hier een van onze cases.

Onze sleutel tot succes

Laat ons het bovenstaande met een case illustreren. Even geleden kregen we een opdracht van een grote industriële klant op referentie binnen. Bij alle projecten doorlopen we 6 stappen om uiteindelijk tot een succesvolle verpakking te komen. In dit proces staat de verpakkingsanalyse, waarbij de randvoorwaarden van het transport niet uit het oog verloren worden, centraal.

#1 Overlegvergadering

In eerste instantie werd een overlegvergadering met de verantwoordelijken georganiseerd. Op deze manier kregen we duidelijk inzicht in het verpakkingsprobleem en de specifieke noden van het transport.

Onze klant moest transport gevoelige panelen naar Belize (Brazilië) transporteren. Deze panelen bevatten heel delicaat materiaal en uiteraard was beschadiging voor, tijdens of na transport geen optie. Aangezien het transportproces uit verschillende stappen bestond (van site office op lichter, van lichter op kaai en van kaai op schip) was een eenvoudige en veilige lading en lossing een absolute eis.

#2 Uitwerking eerste voorstel

Vervolgens gingen onze ervaren verpakkingsdeskundigen aan de slag met deze informatie. Aan de hand van een analyse van het probleem en de behoeften werkte ons team een eerste verpakkingsdesign uit. In plaats van een standaard verpakking voor te leggen aan de klant, wat spijtig genoeg vaak voorkomt in onze sector, zoeken onze verpakkingsdeskundigen steeds naar een ontwerp op maat.

Binnen deze case leken, volgens de concurrentie, houten kisten of kratten een gepaste oplossing te bieden voor deze zendingen. Onze analyse stelde echter vast dat voornamelijk de puntbelasting opgevangen moest worden, alsook moest een eenvoudige wijze van behandeling bedacht worden. Het voorgestelde concept resulteerde in een goedkopere oplossing die een onbeschadigd transport zou garanderen. Zo kwamen we uiteindelijk bij een oplossing waardoor het mogelijk was om de panelen tot 3 niveaus te stapelen in een schip. Deze oplossing zorgt ervoor dat de vracht goedkoper wordt dan stapelen op 2 niveaus.

#3 Bespreking eerste voorstel

Bij een volgende meeting gaven we een debriefing van ons verpakkingsplan en lichtten we dit verder toe. Op deze manier kreeg de klant een duidelijk inzicht in hoe de verpakking zou inspelen op zijn noden.

#4 Test-verpakking

Op basis van de bespreking tekende onze verpakkingsingenieur het plan en een test-verpakking uit. De test-verpakking beantwoordde aan de verwachtingen.

#5 Definitieve verpakking

Na goedkeuring van alle betrokken partijen werd de definitieve verpakking vervaardigd en kon het transport van start gaan.

#6 Evaluatie

Tot slot vond er een eindevaluatie plaats waarbij het totaalplaatje geëvalueerd werd. Aangezien de panelen onbeschadigd ter plaatse in Belize toekwamen, was onze klant zeer tevreden. We kijken dan ook al uit naar onze volgende uitdaging. Bovendien hebben we vernomen dat de panelen intussen in gebruik werden genomen.
Contacteer ons

Aarzel niet en contacteer ons voor meer informatie of een gratis prijsofferte

Gratis offerte Contacteer ons

© Readybox 2024 – Webdesign Webit
Privacy Policy | Cookiebeleid